Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “KETO MILKSHAKE SMOOTHIE”

Keto diet – KETO MILKSHAKE SMOOTHIE

Serves: 1 Prep Time: 5 Minutes Cook Time: 5 Minutes Total Time: 10 Minutes INGREDIENTS 6 oz. plain almond milk3 oz. crushed ice1 oz. heavy whipping cream1 oz. raspberries¾ oz. sweetener of choice½ oz. cream cheese DIRECTIONS…